Apie mane


Kvalifikacijos:

  • Valstybinis vertėjų raštu egzaminas.
  • Vokiečiu, kaip antrosios kalbos dėstymo sertifikatas.
  • Germanistikos ir Slavų filologijos studijų mokslinis laipsnis Magistra Artium.


Narystė:

  • Federacinė vertėjų žodžiu ir raštų sąjunga.
  • (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V.) (BDÜ) (www.bdue.de)